• 1
  • Home

Doradca Podatkowy Warszawa zaprasza!

Taxluk to Doradca Podatkowy (Warszawa) który specjalizuje się w różnorodnych zagadnieniach podatkowych.
Najbardziej lubimy podatek dochodowy od osób fizycznych (rozliczenie PIT, PDOF) oraz ubezpieczenia społeczne (ZUS). Kierujący kancelarią doradca podatkowy Łukasz Grzejdziak przez wiele lat pracował dla największych światowych firm doradczych, a także zajmował kierownicze stanowiskach w administracji państwowej oraz centrali ZUS.  Swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuje obecnie w Taxluk.


Nasza kancelaria podatkowa pozbawiona jest ograniczeń typowych dla korporacji i wielkich biur. Biuro podatkowe Taxluk ma prostą strukturę i procedury. Potrafimy dostosować ofertę do rzeczywistych potrzeb klienta. Wykorzystujemy doświadczenie i wiedzę w zakresie międzynarodowych standardów do proponowania rozwiązań skrojonych „na miarę” uwzględniając możliwości i realia naszego kraju.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób mających wątpliwości w zakresie podatku dochodowego PIT lub składek ZUS. Kancelaria Doradcy Podatkowego Taxluk.pl oferuje przyjazne doradztwo podatkowe i rozliczanie podatków (rozliczenie PIT).

Prosimy o kontakt - rozwiążemy Twój problem podatkowy. Twoje rozliczenia podatkowe będą w dobrych rękach.

Dlaczego warto skorzystać z usług doradcy podatkowego?

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego.Ustawa o doradztwie podatkowym stanowi, że doradca podatkowy jest zobowiązany do:

  • zachowania w tajemnicy faktów i informacji, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC z tytułu wykonywania zawodu
  • ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji

Doradca podatkowy pomoże znaleźć drogę w gąszczu przepisów. Współpraca z doradcą podatkowym zapewnia korzyści w działalności gospodarczej.

Najliczniej obsługiwani klienci to:

  • Jednoosobowe i mikro podmioty gospodarcze (samozatrudnieni prawnicy, menadżerowie, doradcy)
  • Pracownicy polscy oddelegowani do pracy za granicę i ich pracodawcy (wyjazd pracownika na dłużej)
  • Cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce oraz podmioty oczekujące na przyjazd cudzoziemca do pracy (pracownicy oddelegowani lub zatrudnieni lokalnie)
  • Zatrudnieni w kraju lecz wykonujący prace dla pracodawcy z siedzibą za granicą
  • Zamieszkali w Polsce i zagranicą. Zmieniający miejsce zamieszkania w trakcie roku 
  • Osoby zainteresowane zastosowaniem umów międzynarodowych w zakresie podatków i/lub ubezpieczeń społecznych