• 1

Secondment of employees abroad. Work abroad.

Pomożemy w ustaleniu konsekwencji podatkowych i ubezpieczeń społecznych dla osób wyjeżdżających za granicę. Pomożemy wybrać najkorzystniejsze rozwiązania.

W szczególność nasza oferta obejmuje:

  • Doradztwo z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych. Konsekwencje wyjazdu dla pracodawcy i pracownika.
  • Pomoc w uzyskiwaniu formularzy dotyczących ubezpieczeń społecznych umożliwiających skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej w Unii Europejskiej lub określonej w bilateralnych umowach międzynarodowych (formularze E1xx oraz A1)
  • Pomoc w uzyskaniu Europejskiej Karty Ubezpieczeń Społecznych (EKUZ).
  • Konsultacje możliwości alternatywnych.