• 1
 • Home
 • Doradztwo Podatkowe

Oferta

Rozliczenie Podatku Dochodowego

 • Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT, PDOF)
 • Rozliczenia miesięczne, zaliczki podatkowe i składki ZUS
 • Kompleksowe doradztwo podatkowe (porady, konsultacje, pomoc)  

Obsługa podatkowa samozatrudnionych

 • Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Wykorzystanie praw autorskich
 • Pomoc w wyjaśnianiu spraw podatkowych w urzędach
 • Reprezentacja (pełnomocnictwo) w kontaktach z urzędami (Urząd Skarbowy, Oddział ZUS, Sąd Administracyjny i inne organy podatkowe)
 • Sporządzanie opinii i porad podatkowych

Przyjazd cudzoziemca do pracy w Polsce. Wyjazd do pracy za granicę.

Pomożemy w analizie sytuacji i ustaleniu konsekwencji podatkowych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych dla osób przyjeżdżających do Polski i wyjeżdżających do pracy. Doradzimy optymalne rozwiązania. 

W szczególności nasza oferta obejmuje:

 •  Planowanie i doradztwo podatkowe dla osób zagranicznych pracujących w Polsce.
 •  Przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatkowych oraz zeznań rocznych dla cudzoziemców.
 •  Ustalenie zasad ubezpieczenia społecznego i pomoc w ustaleniu koniecznych dokumentów.
 •  Współpracę w legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terenie Polski.
 •  Funkcje pogotowia podatkowego dla nagłych i nieoczekiwanych sytuacji podatkowych.

Oddelegowanie za granicę. Wyjazd do pracy.

Pomożemy w ustaleniu konsekwencji podatkowych i ubezpieczeń społecznych dla osób wyjeżdżających za granicę. Pomożemy wybrać najkorzystniejsze rozwiązania.

W szczególność nasza oferta obejmuje:

 • Doradztwo z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych. Konsekwencje wyjazdu dla pracodawcy i pracownika.
 • Pomoc w uzyskiwaniu formularzy dotyczących ubezpieczeń społecznych umożliwiających skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej przewidzianej w Unii Europejskiej lub określonej w bilateralnych umowach międzynarodowych (formularze E1xx oraz A1)
 • Pomoc w uzyskaniu Europejskiej Karty Ubezpieczeń Społecznych (EKUZ).
 • Konsultacje możliwości alternatywnych.

Stosowanie umów międzynarodowych w zakresie podatków i/lub ubezpieczeń społecznych 

Pomożemy we wdrożeniu optymalnej struktury zatrudnienia. 

Migracja w celach zarobkowych w ramach UE (lub do innych krajów) powoduje konieczność analizy skutków podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych. 

Zastosowanie postanowień odpowiedniej umowy w zakresie ubezpieczeń wiąże się z koniecznością uzyskania stosownych dokumentów. Pomożemy dopełnić formalności.