• 1

Stosowanie umów międzynarodowych w zakresie podatków i/lub ubezpieczeń społecznych

Pomożemy we wdrożeniu optymalnej struktury zatrudnienia. 

Migracja w celach zarobkowych w ramach UE (lub do innych krajów) powoduje konieczność analizy skutków podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych. 

Zastosowanie postanowień odpowiedniej umowy w zakresie ubezpieczeń wiąże się z koniecznością uzyskania stosownych dokumentów. Pomożemy dopełnić formalności.