• 1

Przyjazd cudzoziemca do pracy w Polsce. Wyjazd do pracy za granicę.

Pomożemy w analizie sytuacji i ustaleniu konsekwencji podatkowych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych dla osób przyjeżdżających do Polski i wyjeżdżających do pracy. Doradzimy optymalne rozwiązania. 

W szczególności nasza oferta obejmuje:

  •  Planowanie i doradztwo podatkowe dla osób zagranicznych pracujących w Polsce.
  •  Przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatkowych oraz zeznań rocznych dla cudzoziemców.
  •  Ustalenie zasad ubezpieczenia społecznego i pomoc w ustaleniu koniecznych dokumentów.
  •  Współpracę w legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terenie Polski.
  •  Funkcje pogotowia podatkowego dla nagłych i nieoczekiwanych sytuacji podatkowych.