• 1

Jednoosobowe podmioty gospodarcze

 Obsługa podatkowa samozatrudnionych:

  • Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów     
  • Wykorzystanie praw autorskich Pomoc w wyjaśnianiu spraw podatkowych w urzędach     
  • Reprezentacja (pełnomocnictwo) w kontaktach z urzędami (Urząd Skarbowy, Oddział ZUS, Sąd Administracyjny i inne organy podatkowe)
  • Sporządzanie opinii i porad podatkowych

Oferujemy pomoc w zorganizowaniu działalności gospodarczej i prowadzeniu rozliczeń przez jednoosobowe podmioty gospodarcze. Pomagamy mikro firmom i samozatrudnionym, którzy są zobowiązani do indywidualnych rozliczeń podatkowych i opłacania składek ZUS.

Doradzamy w kwestiach proceduralnych i administracyjnych dotyczących założenia działalności gospodarczej oraz wspomagamy spełnienie wymogów rejestracyjnych w urzędach.

Poprowadzimy bieżące rozliczenia podatkowe.

Nasza oferta obejmuje:

  • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej przez osoby podejmujące działalność w ramach samozatrudnienia
  • obserwację procedur administracyjnych i wymogów formalnych.
  • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów; przygotowanie rozliczeń podatkowych z tytułu zaliczek miesięcznych i rozliczeń rocznych. Przygotowanie rozliczeń składek ZUS
  • Kontakty z urzędami